BİLİM

Bu söyleşi ile ilgileniyorum ve bilgi almak istiyorum.

Hekimlik ve Dijitalleşme

Mete Can Göksaran 

Hekimlikte dijitalleşme ne dereceye kadar olabilir? Hekimler nihayetinde insan ve onların becerileri insanların yapabildikleri ile sınırlı. Cerrahi alanında robotların kullanımı hekimlerin el becerilerini artırmaya yönelik. Peki, zihinsel becerilerinde bilişimciler destek sağlayabilir mi? Bu konudaki çalışmalar karar destek sistemleri olarak biliniyor. EKG'nin yorumlanması gibi uygulamalar tam bir karar destek sistemi değil, orada elektrik dalgaları değerlendiriliyor. Ama hastanın tıbbi öyküsü, muayenesi, önceki ve şimdiki kalp testleri, kullandığı ilaçları ve belki de psikolojisini dikkate alan sistemler henüz araştırma safhasında.  

Türkiye'de bir süredir sağlıkta dijital dönüşüm yaşanıyor. Dijital dönüşüm hekimlikte değil, daha çok hastanecilik hizmetlerinde gerçekleşti. Hekimler şu ana kadar bunun sadece yükünü çektiler, henüz nimetleri ortaya çıkmadı. Sistemde devasa bir veri var (big data), bu nasıl kıymetlendirilebilir? İnsan makine arayüzü ne dereceye kadar karar desteği sağlayabilir.  

Antropoloji ve enformatik eğitimi sonrası ülkemizdeki dijital dönüşümün her aşamasında yer almış Göksaran, bu dönüşümü tarihsel çizgisi içinde irdeliyor, karar destek sistemleri konusunda geleceğe yönelik öngörülerini ortaya koyuyor. 

Son Toplantı 20 Şubat 2019 Altınel Otel Ankara'da yapılmıştır.